פוסט אורח: הרפורמה לתכנון בלתי אחראי

הנשיא אובאמה. הביא לעמו רפורמת בריאות (צילום: jmtimages)

שני רפורמאטורים יצאו לדרך –  אובאמה וביבי. אובמה הביא לעמו רפורמת בריאות חברתית. ביבי מביא לנו את הרפורמה בתכנון, שהיא איננה חברתית, ובוודאי תבוא על חשבון השטחים הפתוחים של כולנו. הציניות בה הוצגה הרפורמה בחוק התכנון והבניה, כאילו נועדה להקל על הציבור לבצע  "סגירת מרפסת", מעידה רק על יחס הזלזול לו זוכה עמי-ישראל ממנהיגו. כלום מישהו חשב באמת שהברוטליות הנשקפת מכל סעיף  וסעיף ב"רפורמה", המסרסת את הדרג המקצועי במערך התכנון ומחליפה אותו בעסקנים מטעם,  המטילה איפול ועלטה על דיוני הוועדות, המונעת מן הציבור לדרוש פיצוי כאשר תוכנית חדשה כלשהי דורסת את רכושו – כל אלה ייעלמו מעיני הציבור, והוא ימחא כף מן המרפסת הסגורה שלו? להמשיך לקרוא "פוסט אורח: הרפורמה לתכנון בלתי אחראי"